drtm

my publications:

2004

 1. DVORSKÝ, Marek.:Slučovač pro současný provoz dvou středovlnných vysílačů do společné antény. In student IEEE 2004. Ed. Ing. Milan Vojvoda, Bratislava, 2004, Vol. 2004, č. 2004, 2004, 339-345, Bratislava,  ISBN 80-227-2057-7

2006

 1. DVORSKÝ, Marek.: Modern digital technologies alternatively used beside Digital Audio Broadcasting system. In Wofex 2006. Ed. V. Snášel, VŠB OSTRAVA, 2006, Vol. 2006, č. 1, 1, 446-450, ISBN 80-248-1152-9

2007

 1. DVORSKÝ, Marek.: Digital Radio in the Broadcasting Bands Bellows 30MHz. VŠB TU Ostrava, 2007. vol. 7., č. k454, 20 ks, ISBN 978-80-248-1370-7
 2. DVORSKÝ, Marek.: The Magnetic Loop Antenna. In 7. seminář telekomunikační techniky. VŠB TU Ostrava, 2007, Vol. 1, č. kat454, 104-108, VŠB TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1370-7
 3. DVORSKÝ, Marek.: The Practical Experience of DRM long distance reception. In RTT 2007. 1st edition. Žilina : Žilinská univerzita, 2007. s. 87-89.ISBN 978-80-8070-735-4.
 4. DVORSKÝ, Marek.: DRM Reception – The Practical Experience. In  Wofex 2007. Ed. V. Snášel, 1st edition. Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2007. s. 339-344. ISBN 978-80-248-1571-8

2008

 1. DVORSKÝ, Marek. Magnetická anténa. Elektrorevue [online]. 2008 [cit. 2008-03-21], s. 1-6. Dostupný z WWW: <http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/magneticka-antena/>. ISSN 1213-1539.
 2. DVORSKÝ, Marek. DRM+ : Digital Radio in FM-Band. In HROMEK, František. VIIIth Conference KTTO 2008. Ostrava : [s.n.], 2008. s. 5. ISBN 978-80-248-1719-4.
 3. DVORSKÝ, Marek. Laděná magnetická anténa. Sdělovací technika. 1.7.2008, č. 7/2008, s. 14-15. ISSN 0036-9942
 4. DVORSKÝ, Marek. Optimization of Radiation Pattern by Loaded Impedance in the Base of Passive Element. In  Wofex 2008. Ed. V. Snášel, 1st edition. Ostrava : VŠB TU Ostrava, 2008. s. 329-334. ISBN 978-80-248-1807-8
 5. DVORSKÝ, Marek. Optimalization of Radiation Pattern by Middle Waves Antenna Array. In RTT 2008. 1st edition. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008.ISBN 978-80-227-2939-0
 6. ŠEBESTA, Roman, DVORSKÝ, Marek. DVB-T Spectrum Measurement. In RTT 2008. 1st edition. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2008. ISBN 978-80-227-2939-0

2009

 1. DVORSKÝ, Marek. Optimalizace vyzařovacího diagramu anténní soustavy dvou vertikálních zářičů. Disertation work, In VŠB TU Ostrava, Ostrava, 2009
 2. DVORSKÝ, Marek, MICHALEK, Libor, ŠEBESTA, Roman. DVB-T measurement giudeline. In sborníku. Ed. Jiří Vodrářka, Tomáš Zeman, Marek Novosad, Praha:ČVUT Praha, 2009, 5, 978-80-01-04410-0
 3. DVORSKÝ, Marek. Vyzařovací charakteristika svépomoci. In ŠKÁCHA, Jiří. Radioamatér : Časopis Českého radioklubu pro radioamatérský provoz, techniku a sport. Ostrava : [s.n.], 2009. s. 17-19. Dostupný z WWW: <www.radioamater.cz>. ISSN 1212-9100.

2010

 1. DVORSKY. M, Michalek L, Sebesta R: DVB-T measurement giudeline
  Conference Information: 11th International Conference on Research in Telecommunication Technology (RTT 2009), SEP 02-04, 2009 Czech Tech Univ, Dept Telecommun Engn, Srby, CZECH REPUBLIC, RTT 2009: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE RTT 2009 RESEARCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY, CONFERENCE PROCEEDINGS   Pages: 39-43   Published: 2009, ISBN: 978-80-01-04410-0

2011

 1. DVORSKY.M. RADIATION PATTERN OPTIMIZATION BY LOADED IMPEDANCE IN THE BASE OF PASSIVE ELEMENT
  JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY CASOPIS   Volume: 62   Issue: 2   Pages: 113-116   Published: MAR-APR 2011
  , ISSN: 1335-3632
 2. .......
 3. ...............

 

Complete list of my recent publications:

 

 

posted by marek on May 2, 2008; last update July 28, 2014